Vi ger tekniken ett lyft!

Bortsett från Vasaloppet och Zorn är ju Mora känt för Dalahästen, som man nog inte bör ge sig på om man inte vill bli bojkottad! Så, hästen får även i fortsättningen täljas i Nusnäs, utan maskinell inblandning, det finns nog med andra utmaningar!

Ofta handlar dagens utmaningar om att koppla ihop olika system så att de löser en uppgift på bästa sätt. Vi har med åren får bra kunskaper om hur man gör detta, oberoende om det är enkel fil-kommunikation, databasaccesser, egenutvecklade protokoll eller TcpIP mellan flera datorer. Vilken lösning som är den rätta beror på kundens krav och problemets art.