Lasermärkning

Laser

Vi har skrivit program för att styra märklasrar i över 20 år!

Från enkla system för lasermärkning av batterier till mobiltelefoner i Kina till mer komplexa system med flera samtidiga lasrar som parallellt kommunicerar med överordnat system. Klient/Server-lösningar eller simpel filkommunikation, allt beroende på rådande krav.

Storleken på kunderna varierar, allt från småföretag till multinationella storföretag.

Laserleverantör är DC Lasersystem, kontakta dem eller oss om du vill veta mer om lasermärkning!