Om oss…

Mora Teknikutveckling AB grundades 1986, för att hantera den då nya programvaran AutoDOC. Historiskt sett startade verksamheten långt tidigare, redan 1983 var vi med och spräckte tidsschemat för kungen och drottningens Eriksgata genom dalarna. Det är en annan historia, men man får väl inte säga emot en kung när han börjar intressera sig och ställa frågor?

Efter att de stordatorbaserade CAD-systemen som användes i början av 1980-talet kom så persondatorns inträde, därmed komplicerades hanteringen av alla ritningar och detta ledde till utvecklingen av AutoDOC, ett system för dokumenthantering.

Som bieffekt ledde detta även till programutveckling åt IBM för att titta på ritningar och koppling CAD till CAM. Från detta var det inte långt till att börja styra märklasrar, något som har vuxit stort på senare år, detta tack vare vårt samarbete med DC Lasersystem.

Rent geografiskt finns vi i Mora i Dalarna. Mora torde vara mest känt för Vasaloppet, Dalahästen och Anders Zorn.

Vasaloppet är världens största skidtävling och går av stapeln första helgen i mars varje år. Det är ungefär 50000 personer som åker, 15800 av dem startar på samma gång. Varje åkare har i snitt två medföljande, så Vasaloppet innebär en smärre invasion av Mora. Egentligen åkte ju Gustav Vasa åt andra hållet när han flydde från den danska kungens soldater, men det är en annan historia.

Dalahästen, oftast använd som Sverigesymbolen, täljs och tillverkas i Nusnäs, just utanför Mora. Visste du att de som målar hästen har två färger på samma pensel? Det klarade nog inte ens Anders Zorn!