Support

Använd om möjligt epost för dina supportärenden! Om du har serviceavtal så bör du redan ha en kontaktperson, i annat fall nås supporten på support@morateknikutveckling.se

Använd telefonen om läget är akut!

Vi kan även ge support via vår Teamviewer-klient, denna finns även inbyggd i vissa av våra programvaror, t ex AutoDOC. Dock krävs att du startar den och ger oss den temporära inloggningskoden, vi fjärrstyr inte utan hjälp från våra kunder…

Klienten för ”Quick-support” finns även för nerladdning här.

I AutoDOC kommer du åt klienten i hjälpmenyn: